Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach
  ul. Poznańska 541, 05-860 Płochocin
 • 22 722 50 28

Wiadomości

 • Dzień Sportu

   

  W ostatnim tygodniu roku szkolnego zorganizowano w  naszej szkole  Dzień Sportu. Uczniowie sprawdzali swoje umiejętności  biorąc udział w  różnorodnych konkurencjach.Do naszych sportowych zmagań włączyli się także uczniowie klasy III z zaprzyjaźnionej z naszą placówką Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Pruszkowa.

  Uczestników imprezy powitała p. dyrektor Zdzisława Lesińska. W swoim krótkim wystąpieniu p. Dyrektor  podkreśliła, że  sport uczy dyscypliny, umiejętności pokonywania trudności, które wymagają od nas wielu wyrzeczeń, zdrowej rywalizacji.

 • Wycieczka do Kreatywnego Centrum Rozrywki i Edukacji „Familijni” w Warszawie

   

           

  12 czerwca klasa I wzięła udział w wycieczce do Kreatywnego Centrum Rozrywki i Edukacji „Familijni” w Warszawie. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach kulinarnych oraz zabawach ruchowych przygotowanych przez animatorów.

 • Udział w akcji "Marzycielska Poczta"

        

 • Wycieczka do Straży Pożarnej

         

  W dniu 29 maja 2015r. uczniowie klasy I uczestniczyli w wycieczce do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcicach. Celem wycieczki było zapoznanie dzieci ze specyfiką pracy strażaków, uświadomienie, z jakimi zadaniami i niebezpieczeństwami spotykają się na co dzień osoby wykonujące ten zawód. Uczniowie w czasie spotkania ze strażakami mogli poznać sprzęt oraz metody stosowane w czasie gaszenia pożarów i ratowania ludzi z wypadków. Każdy mógł zobaczyć i dotknąć urządzenia, których strażacy używają w akcjach ratowniczych. Uczniom zaprezentowano wóz strażacki wraz z specjalistycznym wyposażeniem, sprzęt gaśniczy i ratowniczy. 
  Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale mają inne równie ważne obowiązki takie jak pomoc i ratowanie życia w czasie powodzi, wypadków drogowych, likwidowanie gniazd os i szerszeni, a nawet ściąganie kota z dachu. Strażacy przypomnieli dzieciom także jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia lub zdrowia oraz elementarne zasady udzielenia pierwszej pomocy.

 • WIELKI DZIEŃ W ŚWIĘCICKIEJ SZKOLE – LEKCJA PATRIOTYZMU

   

           

  W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego świadomość.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach
  ul. Poznańska 541, 05-860 Płochocin
 • 22 722 50 28

Galeria zdjęć